Artikal 1254 - boja braon Artikal 1254 - boja crna Artikal 1260 - boja braon
LICE - Goveđa napa 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi velur 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - TR ĐON - TR ĐON - TR
RASPON 39-46 RASPON - 39-46 RASPON - 39-46
     
Artikal 1260 - boja crna Artikal 1262 - boja crna Artikal 1262 - boja crna
LICE - Goveđi velur 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - TR ĐON - TR ĐON - TR
RASPON - 39-46 RASPON - 40-46 RASPON - 40-46
     
Artikal 1264 - boja crna Artikal 1264 - boja crna Artikal 1278 - boja crna
LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - TR ĐON - TR ĐON - Kožni sa pendžetnom
RASPON - 40-46 RASPON - 40-46 RASPON - 39-46
     
Artikal 1270 - boja crna Artikal 1272 - boja crna Artikal 1280 - boja crna
LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - TR ĐON - TR ĐON - Kožni sa pendžetnom
RASPON - 40-46 RASPON - 40-46 RASPON - 39-46
     
Artikal 1282 - boja crna Artikal 1288 - boja braon Artikal 1288 - boja crna
LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđa napa 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - Kožni sa pendžetnom ĐON - Kožni sa pendžetnom ĐON - Kožni sa pendžetnom
RASPON - 39-46 RASPON - 39-46 RASPON - 39-46
     
Artikal 1290 - boja braon Artikal 1292 - boja crna Artikal 1294 - boja crna
Goveđa napa 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - Kožni sa pendžetnom ĐON - Kožni sa pendžetnom ĐON - Kožni sa pendžetnom
RASPON - 39-46 RASPON - 39-46 RASPON - 39-46
     
Artikal 1296 - boja braon Artikal 1302 - boja crna Artikal 1304 - boja crna
Goveđa napa 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - Kožni sa pendžetnom ĐON - Kožni sa pendžetnom ĐON - Kožni sa pendžetnom
RASPON - 39-46 RASPON - 39-46 RASPON - 39-46
     
Artikal 1306 - boja crna Artikal 1308 - boja crna Artikal 1310 - boja crna
LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - Kožni sa pendžetnom ĐON - Kožni sa pendžetnom ĐON - Kožni sa pendžetnom
RASPON - 39-46 RASPON - 39-46 RASPON - 39-46
     
Artikal 1312 - boja crna Artikal 1370 - boja crna Artikal 1372 - boja crna
LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - Kožni sa pendžetnom ĐON - TR ĐON - TR
RASPON - 39-46 RASPON - 40-46 RASPON - 40-46
     


Artikal 1380 - boja crna Artikal 4048 - boja crna Artikal 5052 - boja braon
LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi box 1.2-1.4mm LICE - Goveđa napa 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjski cepanik POSTAVA - Svinjski cepanik
ĐON - Kožni đon za pendžetnom ĐON - TR ĐON - TR
RASPON - 39-46 RASPON 39-46 RASPON - 39-46
     
Artikal 5054 - boja crna Artikal 6060 - boja crna Artikal 7060 - boja crna
LICE - Goveđa napa 1.2-1.4mm LICE - Goveđi velur 1.2-1.4mm LICE - Goveđi velur 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjski cepanik POSTAVA -Svinjski cepanik POSTAVA -Svinjski cepanik
ĐON - TR ĐON - TR ĐON - TR
RASPON - 39-46 RASPON - 36-42 RASPON - 36-42
     
Artikal 8810 - boja crna Artikal 9910 - boja crna Artikal 1292 - boja crna
LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm LICE - Goveđi krast 1.2-1.4mm
POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava POSTAVA - Svinjska anilinska postava
ĐON - Kožni đon za pendžetnom ĐON - TR ĐON - Kožni sa pendžetnom
RASPON - 39-46 RASPON - 40-46 RASPON - 39-46